შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

შშმ პირთა უფლებების დაცვის 2024 წლის სამოქმედო გეგმა