შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე