შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ჩვენ ვზრუნავთ, ჩვენ ვცვლით ხანდაზმულთა ცხოვრებას“