შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ცვლილება პირველკლასელთა რეგისტრაციის წესში