შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ცხოველის მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტზე დაკავებულ მამაკაცს გირაო შეეფარდა