შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

წამლების ჩამონათვალი, რომელზეც რეფერენტული ფასი მოქმედებს, გაფართოვდა