შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ხმაური და დაპირისპირება გორის საკრებულოში