შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დაზიანებული სკვერები და მინი სტადიონები გორში