შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

2023 წლის I კვარტლის მონაცემებით, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 46 არასრულწლოვანი გახდა