შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

შავი ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია