შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

წლის 1-ელ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.6%-ით გაიზარდა