შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გარემოვაჭრეების ირგვლივ განვითარებული მოვლენები და შეფასებები