შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

300 ათასზე მეტ პენსიონერს საპენსიო სესხი აქვს?!