შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

4 აპრილი მისუაფარ ცხოველთა დაცვის დღეა