შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

9 მაისს სტალინელები სახლ-მუზეუმთან შეიკრიბნენ