შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

უხვმა ნალექმა კასპის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა