შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გადაცემა ,,ეს ქვეყანა შენია“ – ნაბიჯი მომავლისკენ,,-17 წელი საზოგადოების სამსახურში

გადაცემა ,,ეს ქვეყანა შენია“ – ნაბიჯი მომავლისკენ,,-17 წელი საზოგადოების სამსახურში.