შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გადაცემა ”ეს ქვეყანა შენია” – გორის “კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი” – ორგანიზაცია რომელმაც შშმ პირების ცხოვრება შეცვალა

გადაცემა ”ეს ქვეყანა შენია” – გორის “კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი” – ორგანიზაცია რომელმაც შშმ პირების ცხოვრება შეცვალა.