შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გი­ხა­რო­და სი­ცო­ცხლე, შენი პა­ტა­რე­ბით უნდა გე­ხა­რა – ცნობილია ბათუმში გარდაცვლილი ქალის ვინაობა

ბა­თუმ­ში სა­კე­ის­რო კვე­თის შე­დე­გად გარ­დაც­ვლილ ქალ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ გა­მო­ძი­ე­ბა “სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის” 116-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რაც სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბას გა­უფრ­თხი­ლებ­ლო­ბით გუ­ლის­ხმობს.

შემ­თხვე­ვა დღეს მოხ­და. ორ­სუ­ლი კლი­ნი­კა BMS-ში იყო მო­თავ­სე­ბუ­ლი, სა­დაც სა­კე­ის­რო კვე­თა ჩა­უ­ტარ­და.

რაც შე­ე­ხე­ბა ახალ­შო­ბილს, მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა სტა­ბი­ლუ­რია.

კლი­ნი­კა BMS-ში კო­მენ­ტა­რი ჯერ­ჯე­რო­ბით არ კეთ­დე­ბა.

  • და­ღუ­პუ­ლი ქალი მა­რე­ხი მა­კა­რა­ძეა. მას ორი შვი­ლი დარ­ჩა, მათ შო­რის ერთი ახალ­შო­ბი­ლი.

“ჩემო მა­რე­ხი, ჩემო სა­უ­კე­თე­სო, ვერ ვი­ჯე­რებ, ეს რა დაგ­მარ­თეს, რო­გორ გი­ხა­რო­და გოგო მყავ­სო, ასე რო­გორ გაგ­წი­რეს, სული მეწ­ვის, ვი­ზი­ა­რებ, უძ­ლუ­რია სი­ტყვე­ბი ოჯა­ხის­თვის, შენს ბე­ქუ­ნას რა უნდა უთხრან, ბოლო წუ­თამ­დე იმედს არ ვკარ­გავ­დი, ჩემო შე­ძე­ნი­ლო და­ი­კო, რო­გორ მეწ­ვის უშე­ნო­ბა”.

“რამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნი სი­ცო­ცხლე უნდა ემსხვერ­პლოს ექი­მე­ბის და­უ­დევ­რო­ბას, და­სა­ნა­ნია, უსა­მარ­თლოა ეს ცხოვ­რე­ბა”.

“არ მინ­და და­ჯე­რე­ბა იმის, რომ ასე ერ­თად ვე­რას­დროს ვიქ­ნე­ბით, შენ­თან რა უნდა სიკ­ვდილს, შენ ხომ ახლა გი­ხა­რო­და სი­ცო­ცხლე, შენი პა­ტა­რე­ბით უნდა გე­ხა­რა” – წე­რენ გარ­დაც­ვლი­ლის ახ­ლობ­ლე­ბი.