შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში მცხოვრები ქალების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა