შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში უსახელო ქუჩას იოსებ ალიმბარაშვილის სახელი მიენიჭება?!