შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მომავალ წელს 27 მილიონი ლარი იქნება?!