შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

კასპის მუნიციპალიტეტში ამბულატორიის გახსნას ითხოვენ