შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

კ/თ ,,გამარჯვების” მიმდებარე სკვერში მოაჯირები დააზიანეს