შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მმართველი გუნდის მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და გამოხმაურება გორში