შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პრემიერ-მინისტრის წასვლა და შეფასებები