შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საარსებო მინიმუმი 2.6 ლარით შემცირდა