შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საოკუპაციო ძალა გინტურის მკვლელის დასჯას არ აპირებს