შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქსტატის მიხედვით საარსებო მინიმუმი 252 ლარია