შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სახელმწიფო უსახლკარო მრავალშვილიან ოჯახებს საცხოვრებელ ფართებს გადასცემს