შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქარელში საბავშო ბაღებში დასაქმებულებს ხელფასები 100 ლარით გაეზრდებათ