შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ჩავარდნილი ტენდერები?!