შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ხაშურში წყლისა და წყალარინების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ინფრასტრუქტურა შენდება