შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

IRI-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარტნიორებად საქართველოსთვის ევროკავშირსა და აშშ-ს მიიჩნევს – ჩინეთს 6% ასახელებს

საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარტნიორებად საქართველოსთვის ევროკავშირსა და აშშ-ს მიიჩნევს – ჩინეთს 6% ასახელებს
IRI-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარტნიორებად საქართველოსთვის ევროკავშირსა და აშშ-ს მიიჩნევს – ჩინეთს 6% ასახელებს
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა ყველაზე დიდი ნაწილი მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარტნიორებად საქართველოსთვის ევროკავშირს და აშშ-ს თვლის.

კერძოდ, კითხვაზე, აღნიშნული ქვეყნებიდან რომელს თვლით ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პარტნიორებად საქართველოსთვის?

ევროკავშირი – 51%

აშშ – 32%

აზერბაიჯანი – 19%

უკრაინა – 17%

თურქეთი – 16%

სომხეთი – 9%

რუსეთი – 9%

დიდი ბრიტანეთი – 9%

ისრაელი – 7%

ჩინეთი – 6%

ირანი – 1%

არცერთი – 8%

არ ვიცი – 8%

აღნიშნული ქვეყნებიდან რომელს თვლით საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორად?

ევროკავშირი – 43%

აშშ – 31%

თურქეთი – 28%

აზერბაიჯანი – 24%

რუსეთი – 16%

ჩინეთი – 12%

უკრაინა – 12%

სომხეთი – 8%

ისრაელი – 5%

დიდი ბრიტანეთი – 5%

ირანი – 1%

არცერთი – 5%

არ ვიცი – 9%

კითხვაზე, აღნიშნული ქვეყნებიდან რომელი წარმოადგენს საქართველოსთვის ყველაზე დიდ პოლიტიკურ საფრთხეს?

რუსეთი – 77%

თურქეთი – 12%

აშშ – 9%

ირანი – 6%

ჩინეთი – 4%

სომხეთი – 4%

აზერბაიჯანი – 4%

უკრაინა – 3%

ევროკავშირი – 2%

ისრაელი – 1%

დიდი ბრიტანეთი – 1%

არცერთი – 3%

არ ვიცი – 9%

აღნიშნული ქვეყნებიდან რომელი წარმოადგენს საქართველოსთვის ყველაზე დიდ ეკონომიკურ საფრთხეს?

რუსეთი – 69%

თურქეთი – 11%

აშშ – 6%

ჩინეთი – 5%

უკრაინა – 3%

ირანი – 3%

აზერბაიჯანი – 2%

ევროკავშირი – 2%

სომხეთი – 2%

დიდი ბრიტანეთი – 1%

ისრაელი – <1%

არცერთი – 4%

არ ვიცი – 16%

მხარს უჭერთ თუ ეწინააღმდეგებით რუსეთთან შემდგომ დიალოგს?

გამოკითხულთა 33% სრულად მხარს უჭერს, 24% გარკვეულწილად უჭერს მხარს, 7% გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება, 33% კატეგორიულად ეწინააღმდეგება, 5% არ იცის/თავს იკავებს.

აღნიშნულ კითხვაზე რესპოდენტები ასე გადანაწილდა: ყველაზე მეტი 41%, რომელიც სრულად უჭერს მხარს რუსეთთან დიალოგს 56+ ასაკობრივ ჯგუფს წარმოადგენს. ყველაზე მეტი, 44%, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება 18-35 ასაკობრივი ჯგუფია. მამაკაცების 36% და ქალების 30% სრულად უჭერს მხარს რუსეთთან დიალოგს. ყველაზე მეტი წინააღმდეგი, 40% ურბანულ დასახლებებს წარმოადგენს.

კვლევა ჩატარდა 2023 წლის 14 სექტემბერი – 14 ოქტომბრის პერიოდში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა „IPM“-ის მიერ. მონაცემები შეგროვდა პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1200 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, სქესის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2.5 %, გამოპასუხების მაჩვენებელი – 73%. კვლევის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით.