შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ახალდაბაში მოსახლეობა სასმელ წყალს ითხოვს