შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გზების გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს