შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერიამ გარემოვაჭრეებს მორიგი გაფრთხილება მისცეს