შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერი კიდევ ორ შტატს დაამატებს?!