შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მუნიციპალიტეტში უხვმა ნალექმა პრობლემები შექმნა