შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორი ახალ წელს ისევ ძველი ნაძვის ხით შეხვდება