შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში გარემოვაჭრეები საქმიანობას ქართლის ქუჩაზე გააგრძელებენ