შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში „საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი 2023“ გაიხსნა