შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში საზაფხულო საბავშო ბაღები აღარ გაიხსნება?!