შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში, ქართლის ქუჩაზე ხანძარი იყო