შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დაზიანებული გზის გამო ეტლზე მყოფ 8 წლის ნინის სახლიდან გასვლა უჭირს