შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დღეიდან საჯარო სკოლებში სწავლა დაიწყო