შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ე.წ. მევახშეების პრობლემა საქართველოში