შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

იანვარში 10 პროდუქტი გაიაფდა?!