შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,კიევი ომში,, – ფოტოგამოფენა გორში