შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

კლუბ ,,გორიჯვრის” სპორტსმენებმა სარეიტინგო ტურნირებში გაიმარჯვეს